Plenarni predavači

 • María del Carmen Alarcón del Amo, PhD
  Održivi turizam: Analiza ekološkog ponašanja
  među španjolskim i čileanskim ekoturistima

 • Hrvoje Carić, PhD
  Izazovi cruising turizma

 • Tomislav Rimac, PhD
  Upravljanje inicijativama lokalne zajednice
  u ekoturizmu na primjeru Čilea i Meksika

 • Marinko Učur, PhD
  Stalni sezonski radnici-bogatstvo
  a ne teret (de lege lata i de lege ferenda)

 • Branko Cavrić, PhD
  Koncepti prostornog planiranja za
  razvoj održivog i unaprijeđenog turizma

Partner

Pokrovitelj

Donatori